Umieszczone są tutaj wszelkie licencje oraz dokumenty świadczące o naszej renomie.

OC Przewoźnika

Ubezpieczenie OC ładunków w transporcie przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu towarów (PKD 49.41.Z) w ruchu krajowym lub w ruchu międzynarodowym. Każdy przewoźnik na podstawie obowiązujących przepisów jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy OC i do pokrycia strat w przewożonym towarze.

Upoważnienie intrastat

Podmiot zobowiązany do dostarczania danych może wypełnić ten obowiązek osobiście lub przez przedstawiciela. Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej.

Umowa składowania

Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie, które powinno wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, jak też inne istotne postanowienia umowy.

Upoważnienie dla AC

Dokument ten upoważnia nas do podejmowania badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego, przygotowywania niezbędnych dokumentów, składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego, wnoszenia odwołań i innych wnioskow oraz do aktualizacji danych podmiotu.

Zezwolenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Zezwolenie umożliwia nam wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Licencja ta umożliwia nam wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty.

OC Przewoźnika

Ubezpieczenie OC ładunków w transporcie przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu towarów (PKD 49.41.Z) w ruchu krajowym lub w ruchu międzynarodowym. Każdy przewoźnik na podstawie obowiązujących przepisów jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy OC i do pokrycia strat w przewożonym towarze.

Upoważnienie intrastat

Podmiot zobowiązany do dostarczania danych może wypełnić ten obowiązek osobiście lub przez przedstawiciela. Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej.

Umowa składowania

Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie, które powinno wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, jak też inne istotne postanowienia umowy.

Upoważnienie dla AC

Dokument ten upoważnia nas do podejmowania badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego, przygotowywania niezbędnych dokumentów, składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego, wnoszenia odwołań i innych wnioskow oraz do aktualizacji danych podmiotu.

Zezwolenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Zezwolenie umożliwia nam wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Licencja spedytora

Licencja ta umożliwia nam wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Licencja ta umożliwia nam wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty.

Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Licencja ta umożliwia nam wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty.