Jako rzetelna firma uzyskaliśmy w dniu 08-02-2012 certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy AEO Authorized Economic Operator nr PL-AEO360000120016. Certyfikat AEO potwierdza, że nasza firma jest wiarygodnym partnerem w międzynarodowej wymianie towarów.
Status ten wiąże się ze znacznie szybszą obsługą przesyłek, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej wymiany handlowej. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z administracją celną.

Certyfikat AEO daje szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, daje naszym klientom podwyższone bezpieczeństwo wymiany handlowej poprzez:

1.Obsługę zgłoszeń celnych poza kolejnością
2.Priorytetową obsługę wszelkich wniosków
3.Odrębne pasy ruchu
4.Specjalne miejsca obsługi
5.Mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych a w przypadku wytypowania do kontroli, przesyłki nasze traktowane są priorytetowo (kontrola odbywa się poza kolejnością)
6.Kolejnym przywilejem jest fakt, że zostajemy poinformowani przez służbę celną, że nasze przesyłki zostały wytypowane do kontroli.
7.Możemy wystepować o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż miejsce urzędu celnego, gdzie odprawa będzie szybsza i mniej kosztowna.

Świadectwo AEO to swoisty identyfikator bezpieczeństwa partnera handlowego, który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
Zapraszamy Państwa do dokonywania zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej z możliwością rozliczania podatku VAT w deklaracji VAT-7 dzięki ścisłej współpracy z administracją celną. Dzięki tym regulacjom możecie Państwo rozliczać podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej bez konieczności uiszczania tego podatku w urzędzie celnym.

certyfikat aeo